Matthew Griffiths

Matthew Griffiths är tränare, utbildare och ambassadör för Casall. Med Göteborg som utgångspunkt och världen som arbetsfält utvecklar han träningskoncept och föreläser.

Hans träningsstil är allsidig och integrerar många träningsformer i en för att utforska kroppens möjlighet och kapacitet.

Matthew förespråkar ofta vikten av att sätta rörligheten främst, då det skapar en plattform för att prestera bra fysiskt. Att töja ut lederna och öka elasticiteten i de mjuka vävnaderna hjälper kroppen att röra sig obegränsat. Oavsett om du är atlet eller vill känna glädje och lätthet i att leka med barnen är en bra och effektiv rörlighet grundläggande för optimal fysisk prestation.

Beskriv din mest minnesvärda träningsupplevelse?
I have had many amazing training experiences during the years and every year offers new experiences.