Ante Andersson

INITIATIVTAGARE OCH PROJEKTLEDARE

Förutom en stark drivkraft att vilja genomdriva en förändring krävs en sann entreprenöriell anda för att se ett problem, se och strukturera möjligheter och utifrån det sedan hitta kapital och attrahera kompetens. Att våga se nya möjligheter i en redan etablerad struktur för hälsa och friskvård kräver dessutom mycket mod. Det här är alla egenskaper som vår initiativtagare Ante besitter.

Varför We&Sports

När min dotter Ida insjuknade i anorexia insåg jag att det behövdes en ny aktör för att kunna ta hand om idrottares mentala välmående. Som idrottare är förutsättningarna att komma tillbaka efter motgång annorlunda än mot andra människor. Detta blev min drivkraft!

Under tiden vår familj bodde på behandlingshem fick vi mycket tid att reflektera över hur vi blivit bemötta under Idas sjukdom. Många människor var fantastiska men det fanns också saker som kunde gjorts annorlunda. Utifrån dessa önskemål började tankar och idéer formas. Hur kan skidåkande barn- och ungdomar få kunskap om mentalt välmående så de inte hamnar i sjukdom? Hur ska vi ta hand om ungdomar som blir sjuka på ett effektivt och personligt sätt? Ju fler personer jag träffade inom längdåkningen och talade med om mina tankar, ju mer övertygad blev jag att jag var något på spåret. I dialog med många människor inom längdåkningen föddes till slut konkreta tankar på vad som saknades.

Det behövdes medel för att kunna arbeta med förebyggande insatser, som kunskap om mental hälsa. Information och forskning är svårtillgänglig och kunskap kring var sjuka kan vända sig för att få hjälp är en stor utmaning.

När Ida blev frisk blev drivkraften att visa att det är möjligt för fler att lyckas, men förutsättningarna behövde skapas. Med en tydlig vision gjordes därför en ansökan till Arvsfonden för att i första hand få medel för att jobba med preventiva insatser, i andra hand tillsätta forskningsmedel och i tredje hand skapa möjlighet till behandling.

www.weandsports.se