Inner Strength

Låt dina medlemmar/kunder få uppleva en helt ny träningsform som kombinerar core, gymnastik och yoga. Klassen är uppbyggd i 3 delar med flöden som ger styrka, rörlighet och stabilitet, på nya och effektiva sätt.

Behöver dina deltagare balansera sin träning med mer rörlighet och inre styrka, kan denna klass ge dem både fysiska utmaningar och mer fokus och närvaro. Klassen utförs i ett tempo som kan anpassas efter målgruppen och du som instruktör kan hitta alternativ och nivåer så du kan nå fler. Många kunder inspireras av de gymnastiska momenten i Inner strength och det kan ge många positiva effekter i deras övriga träning, till exempel som ett komplement till crossfit. Instruktörsutbildningen sker helt online och inga fasta licenskostnader finns. Vi certifierar instruktörerna genom en kort film som vi ger feedback på. Läs mer och kontakta oss på hemsidan.

Hemsida: http://www.innerstrength.se