Intersport Åre

INTERSPORT är ett av Sveriges mest kända varumärken. Enligt ORVESTO är INTERSPORT också Sveriges mest besökta butikskedja. Under 2010 besökte 82 procent av svenskarna någon av INTERSPORTs butiker. INTERSPORTs vision är att svenskarna ska bli det mest aktiva folket i världen. INTERSPORTs mission är att inspirera fler till ett aktivare liv.

Hemsida: https://www.intersport.se