Jörgen Stokki

Glad, Positiv, Mitt i livet-kille som vill hjälpa människor att må bra. Jag har jobbat för Polar i snart 6 år och åker nu runt bland skolor i Sverige och föreläser om hur fysisk aktivitet har inverkan på deras inlärning och i slutändan deras betyg.
Hemsida: www.polar.com

Föreläsning: När aktivitet blir en möjlighet i skolan
Barn och ungdomar blir allt mer stillasittande. I klassrummen upplevs koncentrationssvårigheter och samtidigt står många gym med tomma lokaler när det inte är prime-time. Finns det något vi kan göra för att ge kidsen bättre förutsättningar till både inlärning och sitt förhållande till rörelse som ett naturligt och prestationslöst inslag i deras liv? Kan skolor, gym och lärare mötas för att göra detta verkligt? Svar Ja.

Kom och lyssna på vad forskningen säger kring detta och vilka lösningar som existerar.

Ditt bästa verktyg för bra affärer, råd som du har lärt dig den hårda vägen.
Jag vill ha bra kontakt med min kund och kunna se varandra i ögonen, båda ska tjäna på affären. Jag säljer mer med bra relationer.