LifeComp: avancerade hälsoanalyser

Den naturliga startpunkten framåt är en analys av hälsan som vetenskapligt och systematiskt analyserar alla områden -från stress till levnadsvanor och sjukdomsrisk. LifeComps analys visar din hälsostatus och den bästa vägen mot ett friskare och bättre liv för just dig. LifeComps basanalys bygger på avancerad algoritmbaserad teknik utvecklad med läkare. Den ger en bredare och djupare hälsoanalys, jämfört med ett vanligt besök hos vårdcentral eller företagshälsa. 

LifeComp är ett healthtechbolag som hjälper till att upptäcka hälsoproblem i tid och ger sedan stöd mot ett friskare och bättre liv – att helt enkelt vara frisk istället för att hantera problemen när man redan blivit sjuk. LifeComp har såvitt vi vet den globalt mest avancerade och heltäckande algoritmbaserade plattformen för hälsoanalys.

   Visionen är att bidra till en värld som är 50% friskare
  – vilket också stödjer FN’s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.