Ruffie Training– ett parträningskoncept med kamsportsbakgrund helt utan redskap. Det första kampsportskonceptet där du kan delta helt utan förkunskap och faktiskt får kämpa i kampsituationer mot din partner.

Ruffie Training INNE ackompanjeras av Ruffie’s säregna musik.
Ruffie Training UTE ackompanjeras av dina och andra deltagares andhämtning. Ev. av ett liveband om arrangören hittar ett lämpligt.

Hemsida: http://www.ruffietraining.com